Cena MANÍNA v streľbe z guľových zbraní 2017

Strelecký areál Domaniža 26. august 2017

otvorenie registrácie: 03.08.2017 uzávierka registrácie: 22.08.2017

Propozície

stiahnuť/zobraziť v PDF formáte

Usporiadateľ: Športovo strelecký klub Domaniža
Riaditeľ preteku: Ján Líška
Tech. Zabezpečenie: Bc. Ján Líška Jr.
Hlavný rozhodca: Mgr. Ján Frčka
Disciplíny:

Šp Ma 60, 3x20; ĽM 60, 2x40
Šp Pi 30+30; VPi 30+30; ĽPi 60, 40
RPi 2x30; Št Pi 3x20

Kategórie: Bez rozdielu kategórii
Miesto konania: Športovo strelecký areál Domaniža
Termín konania: 26. a 27. 8. 2017
Ceny: 1. až 3. miesto za súčet výsledkov z oboch dní.
Ceny udelené za účasti najmenej 10 pretekárov v disciplíne/deň.
Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby
Zbrane a strelivo: Vlastné
Protesty: Podľa PŠS s vkladom 10.- €.
STRAVA: Obed na objednávku! Bufet zabezpečený v ŠSA
Informácie: Ján Líška , tel. 0907/895 536, 042/ 4326010
Ubytovanie: Ing. Lenka Hudeková, tel. 0911/895 536
Štartovné (Prihlásení): 8€ za štart
Štartovné (Neprihlásení): 16 € za štart

Prihlásení na štart sa zaväzujú uhradiť štartovné pred štartom. Od prihlásených pretekárov, ktorí sa nedostavia na štart bez ospravedlnenia si organizátor vyhradzuje právo vymáhať zaplatenie štartovného.

ČASOVÝ ROZPIS

26.8.2017 Sobota

Strelnica: Nástup: Súťaž: Disciplína:

50 m hore
50 m dole

8,30 hod.
8,30 hod.
10,00 hod.
11,30 hod
11,30 hod.

9,00-10,45
9,00-10,00
10,30-11,30
12,00-15,15
12,00-14,00

ĽPi 60, 40
ĽM, Šp Ma 60 I a II.smena
LM 3 x 40
ŠpMa 3 x 20

25 m

8,30 hod

Priebežne
Podľa počtu
štartov

ŠpPi 30+30 I.s
ŠpPi 30+30 II s
VPi 30+30
Št Pi 3x20
RPi 2x30

27.8.2017 Nedeľa

Strelnica: Nástup: Súťaž: Disciplína:

50 m hore
50 m dole

8,00 hod.
8,30 hod.
10,00 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.

9,00-10,45
9,00-10,00
10,30-11,30
12,00-15,15
12,00-14,00

ĽPi 60, 40 I. a II. s
ĽM, Šp Ma 60 I a II.smena
LM 3 x 40
ŠpMa 3 x 20

25 m

8,00 hod

Priebežne
Podľa počtu
štartov

ŠpPi 30+30 I.s
ŠpPi 30+30 II s
VPi 30+30
Št Pi 3x20
RPi 2x30

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto propozícií, o čom bude pretekárov včas informovať.

 

Riaditeľ preteku
Ján Líška